โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 271 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 271 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 271 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 271 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 271 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 271
ตรวจคำตอบ
1 x 271

ตัวประกอบของ 271 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

271

วิธีแยกตัวประกอบของ 271 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 271 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 271 นั้นก็คือ 271
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 271

271
)271
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 271 คือ 271  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 2711 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 271

1แยกตัวประกอบของ 271 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 2711
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 271 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 271 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 271 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇