โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 267 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 267 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 267 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 267 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 267 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 3, 89, 267
ตรวจคำตอบ
1 x 267
3 x 89

ตัวประกอบของ 267 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 89

วิธีแยกตัวประกอบของ 267 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 267 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 267 นั้นก็คือ 3, 89
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 267

89
)267
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 267 คือ 3 x 89  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 891 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 267

1แยกตัวประกอบของ 267 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 891
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 89 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 267 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 267 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇