โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 225 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 225 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 225 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 225 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 225 ทั้งหมดมี 9 ตัวดังนี้

1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75, 225
ตรวจคำตอบ
1 x 225
3 x 75
5 x 45
9 x 25
15 x 15

ตัวประกอบของ 225 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 225 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 225 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 225 นั้นก็คือ 3, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 225

5
)225
5
)45
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 225 คือ 3 x 3 x 5 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 32 x 52 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 225

1แยกตัวประกอบของ 225 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 32 x 52
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 3 = 9
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 225 มีทั้งหมด 9 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 225 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇