โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 214 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 214 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 214 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 214 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 214 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 2, 107, 214
ตรวจคำตอบ
1 x 214
2 x 107

ตัวประกอบของ 214 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 107

วิธีแยกตัวประกอบของ 214 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 214 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 214 นั้นก็คือ 2, 107
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 214

107
)214
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 214 คือ 2 x 107  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 1071 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 214

1แยกตัวประกอบของ 214 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 1071
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 107 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 214 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 214 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇