โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 888 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 888 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 888 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 888 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 888 ทั้งหมดมี 16 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 37, 74, 111, 148, 222, 296, 444, 888
ตรวจคำตอบ
1 x 888
2 x 444
3 x 296
4 x 222
6 x 148
8 x 111
12 x 74
24 x 37

ตัวประกอบของ 888 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 37

วิธีแยกตัวประกอบของ 888 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 888 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 888 นั้นก็คือ 2, 3, 37
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 888

37
)888
3
)24
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 888 คือ 2 x 2 x 2 x 3 x 37  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 31 x 371 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 888

1แยกตัวประกอบของ 888 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 31 x 371
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 37 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 x 2 = 16
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 888 มีทั้งหมด 16 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 888 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇