โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 863 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 863 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 863 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 863 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 863 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 863
ตรวจคำตอบ
1 x 863

ตัวประกอบของ 863 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

863

วิธีแยกตัวประกอบของ 863 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 863 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 863 นั้นก็คือ 863
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 863

863
)863
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 863 คือ 863  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 8631 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 863

1แยกตัวประกอบของ 863 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 8631
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 863 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 863 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 863 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇