โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 859 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 859 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 859 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 859 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 859 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 859
ตรวจคำตอบ
1 x 859

ตัวประกอบของ 859 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

859

วิธีแยกตัวประกอบของ 859 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 859 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 859 นั้นก็คือ 859
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 859

859
)859
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 859 คือ 859  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 8591 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 859

1แยกตัวประกอบของ 859 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 8591
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 859 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 859 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 859 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇