โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 857 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 857 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 857 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 857 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 857 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 857
ตรวจคำตอบ
1 x 857

ตัวประกอบของ 857 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

857

วิธีแยกตัวประกอบของ 857 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 857 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 857 นั้นก็คือ 857
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 857

857
)857
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 857 คือ 857  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 8571 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 857

1แยกตัวประกอบของ 857 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 8571
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 857 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 857 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 857 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇