โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 846 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 846 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 846 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 846 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 846 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 9, 18, 47, 94, 141, 282, 423, 846
ตรวจคำตอบ
1 x 846
2 x 423
3 x 282
6 x 141
9 x 94
18 x 47

ตัวประกอบของ 846 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 47

วิธีแยกตัวประกอบของ 846 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 846 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 846 นั้นก็คือ 2, 3, 47
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 846

47
)846
3
)18
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 846 คือ 2 x 3 x 3 x 47  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 32 x 471 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 846

1แยกตัวประกอบของ 846 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 32 x 471
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 47 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 846 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 846 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇