โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 844 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 844 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 844 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 844 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 844 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 211, 422, 844
ตรวจคำตอบ
1 x 844
2 x 422
4 x 211

ตัวประกอบของ 844 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 211

วิธีแยกตัวประกอบของ 844 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 844 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 844 นั้นก็คือ 2, 211
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 844

211
)844
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 844 คือ 2 x 2 x 211  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 2111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 844

1แยกตัวประกอบของ 844 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 2111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 211 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 844 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 844 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇