โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 839 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 839 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 839 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 839 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 839 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 839
ตรวจคำตอบ
1 x 839

ตัวประกอบของ 839 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

839

วิธีแยกตัวประกอบของ 839 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 839 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 839 นั้นก็คือ 839
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 839

839
)839
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 839 คือ 839  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 8391 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 839

1แยกตัวประกอบของ 839 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 8391
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 839 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 839 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 839 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇