โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 833 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 833 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 833 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 833 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 833 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 7, 17, 49, 119, 833
ตรวจคำตอบ
1 x 833
7 x 119
17 x 49

ตัวประกอบของ 833 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

7, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 833 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 833 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 833 นั้นก็คือ 7, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 833

17
)833
7
)49
7
)7
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 833 คือ 7 x 7 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 72 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 833

1แยกตัวประกอบของ 833 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 72 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 833 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 833 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇