โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 823 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 823 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 823 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 823 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 823 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 823
ตรวจคำตอบ
1 x 823

ตัวประกอบของ 823 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

823

วิธีแยกตัวประกอบของ 823 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 823 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 823 นั้นก็คือ 823
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 823

823
)823
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 823 คือ 823  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 8231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 823

1แยกตัวประกอบของ 823 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 8231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 823 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 823 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 823 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇