โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 821 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 821 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 821 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 821 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 821 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 821
ตรวจคำตอบ
1 x 821

ตัวประกอบของ 821 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

821

วิธีแยกตัวประกอบของ 821 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 821 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 821 นั้นก็คือ 821
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 821

821
)821
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 821 คือ 821  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 8211 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 821

1แยกตัวประกอบของ 821 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 8211
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 821 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 821 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 821 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇