โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 765 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 765 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 765 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 765 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 765 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 3, 5, 9, 15, 17, 45, 51, 85, 153, 255, 765
ตรวจคำตอบ
1 x 765
3 x 255
5 x 153
9 x 85
15 x 51
17 x 45

ตัวประกอบของ 765 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 5, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 765 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 765 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 765 นั้นก็คือ 3, 5, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 765

17
)765
5
)45
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 765 คือ 3 x 3 x 5 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 32 x 51 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 765

1แยกตัวประกอบของ 765 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 32 x 51 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 765 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 765 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇