โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 757 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 757 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 757 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 757 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 757 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 757
ตรวจคำตอบ
1 x 757

ตัวประกอบของ 757 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

757

วิธีแยกตัวประกอบของ 757 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 757 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 757 นั้นก็คือ 757
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 757

757
)757
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 757 คือ 757  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 7571 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 757

1แยกตัวประกอบของ 757 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 7571
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 757 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 757 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 757 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇