โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 753 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 753 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 753 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 753 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 753 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 3, 251, 753
ตรวจคำตอบ
1 x 753
3 x 251

ตัวประกอบของ 753 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 251

วิธีแยกตัวประกอบของ 753 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 753 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 753 นั้นก็คือ 3, 251
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 753

251
)753
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 753 คือ 3 x 251  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 2511 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 753

1แยกตัวประกอบของ 753 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 2511
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 251 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 753 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 753 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇