โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 749 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 749 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 749 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 749 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 749 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 7, 107, 749
ตรวจคำตอบ
1 x 749
7 x 107

ตัวประกอบของ 749 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

7, 107

วิธีแยกตัวประกอบของ 749 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 749 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 749 นั้นก็คือ 7, 107
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 749

107
)749
7
)7
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 749 คือ 7 x 107  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 71 x 1071 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 749

1แยกตัวประกอบของ 749 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 71 x 1071
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 107 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 749 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 749 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇