โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 739 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 739 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 739 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 739 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 739 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 739
ตรวจคำตอบ
1 x 739

ตัวประกอบของ 739 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

739

วิธีแยกตัวประกอบของ 739 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 739 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 739 นั้นก็คือ 739
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 739

739
)739
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 739 คือ 739  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 7391 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 739

1แยกตัวประกอบของ 739 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 7391
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 739 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 739 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 739 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇