โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 726 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 726 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 726 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 726 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 726 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66, 121, 242, 363, 726
ตรวจคำตอบ
1 x 726
2 x 363
3 x 242
6 x 121
11 x 66
22 x 33

ตัวประกอบของ 726 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 11

วิธีแยกตัวประกอบของ 726 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 726 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 726 นั้นก็คือ 2, 3, 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 726

11
)726
11
)66
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 726 คือ 2 x 3 x 11 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 31 x 112 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 726

1แยกตัวประกอบของ 726 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 31 x 112
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 3 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 726 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 726 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇