โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 725 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 725 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 725 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 725 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 725 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 5, 25, 29, 145, 725
ตรวจคำตอบ
1 x 725
5 x 145
25 x 29

ตัวประกอบของ 725 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

5, 29

วิธีแยกตัวประกอบของ 725 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 725 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 725 นั้นก็คือ 5, 29
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 725

29
)725
5
)25
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 725 คือ 5 x 5 x 29  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 52 x 291 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 725

1แยกตัวประกอบของ 725 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 52 x 291
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 29 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 725 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 725 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇