โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 704 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 704 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 704 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 704 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 704 ทั้งหมดมี 14 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 32, 44, 64, 88, 176, 352, 704
ตรวจคำตอบ
1 x 704
2 x 352
4 x 176
8 x 88
11 x 64
16 x 44
22 x 32

ตัวประกอบของ 704 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 11

วิธีแยกตัวประกอบของ 704 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 704 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 704 นั้นก็คือ 2, 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 704

11
)704
2
)64
2
)32
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 704 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 26 x 111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 704

1แยกตัวประกอบของ 704 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 26 x 111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 6 ให้เอา 6 + 1 = 7
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 7 x 2 = 14
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 704 มีทั้งหมด 14 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 704 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇