โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 691 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 691 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 691 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 691 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 691 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 691
ตรวจคำตอบ
1 x 691

ตัวประกอบของ 691 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

691

วิธีแยกตัวประกอบของ 691 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 691 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 691 นั้นก็คือ 691
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 691

691
)691
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 691 คือ 691  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 6911 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 691

1แยกตัวประกอบของ 691 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 6911
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 691 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 691 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 691 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇