โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 676 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 676 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 676 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 676 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 676 ทั้งหมดมี 9 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 13, 26, 52, 169, 338, 676
ตรวจคำตอบ
1 x 676
2 x 338
4 x 169
13 x 52
26 x 26

ตัวประกอบของ 676 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 13

วิธีแยกตัวประกอบของ 676 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 676 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 676 นั้นก็คือ 2, 13
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 676

13
)676
13
)52
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 676 คือ 2 x 2 x 13 x 13  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 132 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 676

1แยกตัวประกอบของ 676 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 132
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 3 = 9
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 676 มีทั้งหมด 9 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 676 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇