โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 61 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 61 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 61 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 61 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 61 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 61
ตรวจคำตอบ
1 x 61

ตัวประกอบของ 61 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

61

วิธีแยกตัวประกอบของ 61 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 61 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 61 นั้นก็คือ 61
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 61

61
)61
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 61 คือ 61  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 611 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 61

1แยกตัวประกอบของ 61 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 611
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 61 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 61 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 61 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇