โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 57 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 57 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 57 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 57 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 57 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 3, 19, 57
ตรวจคำตอบ
1 x 57
3 x 19

ตัวประกอบของ 57 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 19

วิธีแยกตัวประกอบของ 57 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 57 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 57 นั้นก็คือ 3, 19
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 57

19
)57
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 57 คือ 3 x 19  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 191 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 57

1แยกตัวประกอบของ 57 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 191
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 19 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 57 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 57 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇