โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 550 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 550 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 550 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 550 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 550 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 5, 10, 11, 22, 25, 50, 55, 110, 275, 550
ตรวจคำตอบ
1 x 550
2 x 275
5 x 110
10 x 55
11 x 50
22 x 25

ตัวประกอบของ 550 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 5, 11

วิธีแยกตัวประกอบของ 550 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 550 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 550 นั้นก็คือ 2, 5, 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 550

11
)550
5
)50
5
)10
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 550 คือ 2 x 5 x 5 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 52 x 111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 550

1แยกตัวประกอบของ 550 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 52 x 111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 550 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 550 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇