โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 55 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 55 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 55 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 55 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 55 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 5, 11, 55
ตรวจคำตอบ
1 x 55
5 x 11

ตัวประกอบของ 55 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

5, 11

วิธีแยกตัวประกอบของ 55 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 55 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 55 นั้นก็คือ 5, 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 55

11
)55
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 55 คือ 5 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 51 x 111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 55

1แยกตัวประกอบของ 55 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 51 x 111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 55 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 55 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇