โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 547 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 547 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 547 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 547 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 547 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 547
ตรวจคำตอบ
1 x 547

ตัวประกอบของ 547 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

547

วิธีแยกตัวประกอบของ 547 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 547 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 547 นั้นก็คือ 547
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 547

547
)547
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 547 คือ 547  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 5471 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 547

1แยกตัวประกอบของ 547 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 5471
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 547 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 547 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 547 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇