โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 53 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 53 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 53 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 53 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 53 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 53
ตรวจคำตอบ
1 x 53

ตัวประกอบของ 53 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

53

วิธีแยกตัวประกอบของ 53 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 53 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 53 นั้นก็คือ 53
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 53

53
)53
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 53 คือ 53  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 531 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 53

1แยกตัวประกอบของ 53 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 531
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 53 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 53 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 53 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇