โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 49 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 49 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 49 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 49 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 49 ทั้งหมดมี 3 ตัวดังนี้

1, 7, 49
ตรวจคำตอบ
1 x 49
7 x 7

ตัวประกอบของ 49 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

7

วิธีแยกตัวประกอบของ 49 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 49 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 49 นั้นก็คือ 7
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 49

7
)49
7
)7
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 49 คือ 7 x 7  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 72 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 49

1แยกตัวประกอบของ 49 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 72
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 = 3
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 49 มีทั้งหมด 3 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 49 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇