โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 485 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 485 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 485 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 485 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 485 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 5, 97, 485
ตรวจคำตอบ
1 x 485
5 x 97

ตัวประกอบของ 485 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

5, 97

วิธีแยกตัวประกอบของ 485 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 485 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 485 นั้นก็คือ 5, 97
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 485

97
)485
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 485 คือ 5 x 97  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 51 x 971 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 485

1แยกตัวประกอบของ 485 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 51 x 971
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 97 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 485 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 485 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇