โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 48 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 48 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 48 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 48 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 48 ทั้งหมดมี 10 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48
ตรวจคำตอบ
1 x 48
2 x 24
3 x 16
4 x 12
6 x 8

ตัวประกอบของ 48 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 3

วิธีแยกตัวประกอบของ 48 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 48 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 48 นั้นก็คือ 2, 3
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดมาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 48

3
)48
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ 48 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 2 x 2 x 2 x 2 x 3  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 24 x 31 หรือ 24 x 3 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 48

1แยกตัวประกอบของ 48 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 24 x 31
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 x 2 = 10
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 48 มีทั้งหมด 10 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 48 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇