โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 472 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 472 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 472 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 472 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 472 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 59, 118, 236, 472
ตรวจคำตอบ
1 x 472
2 x 236
4 x 118
8 x 59

ตัวประกอบของ 472 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 59

วิธีแยกตัวประกอบของ 472 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 472 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 472 นั้นก็คือ 2, 59
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 472

59
)472
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 472 คือ 2 x 2 x 2 x 59  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 591 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 472

1แยกตัวประกอบของ 472 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 591
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 59 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 472 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 472 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇