โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 457 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 457 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 457 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 457 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 457 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 457
ตรวจคำตอบ
1 x 457

ตัวประกอบของ 457 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

457

วิธีแยกตัวประกอบของ 457 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 457 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 457 นั้นก็คือ 457
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 457

457
)457
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 457 คือ 457  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 4571 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 457

1แยกตัวประกอบของ 457 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 4571
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 457 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 457 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 457 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇