โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 449 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 449 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 449 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 449 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 449 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 449
ตรวจคำตอบ
1 x 449

ตัวประกอบของ 449 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

449

วิธีแยกตัวประกอบของ 449 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 449 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 449 นั้นก็คือ 449
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 449

449
)449
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 449 คือ 449  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 4491 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 449

1แยกตัวประกอบของ 449 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 4491
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 449 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 449 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 449 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇