โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 441 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 441 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 441 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 441 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 441 ทั้งหมดมี 9 ตัวดังนี้

1, 3, 7, 9, 21, 49, 63, 147, 441
ตรวจคำตอบ
1 x 441
3 x 147
7 x 63
9 x 49
21 x 21

ตัวประกอบของ 441 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 7

วิธีแยกตัวประกอบของ 441 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 441 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 441 นั้นก็คือ 3, 7
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 441

7
)441
7
)63
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 441 คือ 3 x 3 x 7 x 7  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 32 x 72 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 441

1แยกตัวประกอบของ 441 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 32 x 72
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 3 = 9
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 441 มีทั้งหมด 9 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 441 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇