โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 394 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 394 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 394 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 394 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 394 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 2, 197, 394
ตรวจคำตอบ
1 x 394
2 x 197

ตัวประกอบของ 394 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 197

วิธีแยกตัวประกอบของ 394 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 394 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 394 นั้นก็คือ 2, 197
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 394

197
)394
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 394 คือ 2 x 197  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 1971 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 394

1แยกตัวประกอบของ 394 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 1971
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 197 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 394 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 394 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇