โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 379 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 379 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 379 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 379 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 379 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 379
ตรวจคำตอบ
1 x 379

ตัวประกอบของ 379 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

379

วิธีแยกตัวประกอบของ 379 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 379 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 379 นั้นก็คือ 379
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 379

379
)379
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 379 คือ 379  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 3791 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 379

1แยกตัวประกอบของ 379 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 3791
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 379 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 379 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 379 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇