โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 336 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 336 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 336 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 336 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 336 ทั้งหมดมี 20 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 28, 42, 48, 56, 84, 112, 168, 336
ตรวจคำตอบ
1 x 336
2 x 168
3 x 112
4 x 84
6 x 56
7 x 48
8 x 42
12 x 28
14 x 24
16 x 21

ตัวประกอบของ 336 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 7

วิธีแยกตัวประกอบของ 336 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 336 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 336 นั้นก็คือ 2, 3, 7
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 336

7
)336
3
)48
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 336 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 7  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 24 x 31 x 71 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 336

1แยกตัวประกอบของ 336 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 24 x 31 x 71
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 x 2 x 2 = 20
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 336 มีทั้งหมด 20 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 336 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇