โปรแกรมหาตัวประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวประกอบให้อัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 331 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 331 กันเลย

ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 331 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 331 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 331 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 331
ตรวจคำตอบ
1 x 331

ตัวประกอบของ 331 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

331

วิธีการแยกตัวประกอบ
การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะ

วิธีแยกตัวประกอบของ 331 ด้วยวิธีหารสั้น

วิธีทำ
1หาร 331 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 331 นั้นก็คือ 331
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดมาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 331

331
)331
1
คำตอบ 331 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 331  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 3311 หรือ 331 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 331

1แยกตัวประกอบของ 331 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 3311
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 331 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกัน แต่เนื่องจากข้อนี้มีผลบวกของเลขชี้กำลัง คือ 2 แค่ 1 ตัวจึงไม่ต้องนำไปคูณกับจำนวนใดดังนั้นคำตอบคือ 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 331 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 331 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇