โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 3 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 3 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 3 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 3 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 3 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 3
ตรวจคำตอบ
1 x 3

ตัวประกอบของ 3 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

3

วิธีแยกตัวประกอบของ 3 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 3 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 3 นั้นก็คือ 3
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 3

3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 3 คือ 3  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 3

1แยกตัวประกอบของ 3 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 3 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 3 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇