โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 276 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 276 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 276 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 276 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 276 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 12, 23, 46, 69, 92, 138, 276
ตรวจคำตอบ
1 x 276
2 x 138
3 x 92
4 x 69
6 x 46
12 x 23

ตัวประกอบของ 276 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 23

วิธีแยกตัวประกอบของ 276 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 276 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 276 นั้นก็คือ 2, 3, 23
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 276

23
)276
3
)12
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 276 คือ 2 x 2 x 3 x 23  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 31 x 231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 276

1แยกตัวประกอบของ 276 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 31 x 231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 23 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 276 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 276 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇