โปรแกรมหาตัวประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวประกอบให้อัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 255 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 255 กันเลย

ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 255 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 255 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 255 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 5, 15, 17, 51, 85, 255
ตรวจคำตอบ
1 x 255
3 x 85
5 x 51
15 x 17

ตัวประกอบของ 255 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 5, 17

วิธีการแยกตัวประกอบ
การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะ

1. วิธีแยกตัวประกอบของ 255 ด้วยวิธีแผนภาพต้นไม้🌲

วิธีทำ
1หาตัวประกอบของจำนวนที่โจทย์กำหนดมา คือ 255 แล้วเลือกเอาตัวประกอบที่คูณกันได้ 255 เลือกมา 1 คู่
2พิจารณาว่าตัวประกอบ 1 คู่ที่เลือกมาเป็นจำนวนเฉพาะหรือยัง
3ถ้าตัวประกอบที่หาได้จำนวนใดยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะให้หาตัวประกอบของจำนวนนั้น และให้เลือกเอาตัวประกอบที่คูณกันได้จำนวนนั้นมา 1 คู่(ทำคล้ายๆกับข้อที่ 1)
4ทำแบบข้อที่ 2 และ 3 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ตัวประกอบตัวสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะ
5เอาตัวประกอบเฉพาะที่หาได้มาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 255
ตัวอย่างแผนภาพต้นไม้
 • 255
  • 15
   • 3
   • 5
  • 17

คำตอบจะขออนุญาตเขียนเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากค่ะเพื่อให้เกิดความสวยงามและง่ายต่อการทำความเข้าใจ
คำตอบ 255 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 3 x 5 x 17
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 31 x 51 x 171 หรือ 3 x 5 x 17 ✔

2. วิธีแยกตัวประกอบของ 255 ด้วยวิธีหารสั้น

วิธีทำ
1หาร 255 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 255 นั้นก็คือ 3, 5, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดมาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 255

17
)255
5
)15
3
)3
1
คำตอบ 255 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 3 x 5 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 31 x 51 x 171 หรือ 3 x 5 x 17 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 255

1แยกตัวประกอบของ 255 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 51 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
 • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
 • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
 • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 255 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 255 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇