โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 228 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 228 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 228 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 228 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 228 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 12, 19, 38, 57, 76, 114, 228
ตรวจคำตอบ
1 x 228
2 x 114
3 x 76
4 x 57
6 x 38
12 x 19

ตัวประกอบของ 228 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 19

วิธีแยกตัวประกอบของ 228 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 228 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 228 นั้นก็คือ 2, 3, 19
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 228

19
)228
3
)12
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 228 คือ 2 x 2 x 3 x 19  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 31 x 191 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 228

1แยกตัวประกอบของ 228 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 31 x 191
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 19 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 228 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 228 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇