โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 227 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 227 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 227 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 227 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 227 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 227
ตรวจคำตอบ
1 x 227

ตัวประกอบของ 227 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

227

วิธีแยกตัวประกอบของ 227 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 227 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 227 นั้นก็คือ 227
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 227

227
)227
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 227 คือ 227  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 2271 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 227

1แยกตัวประกอบของ 227 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 2271
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 227 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 227 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 227 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇