โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 177 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 177 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 177 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 177 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 177 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 3, 59, 177
ตรวจคำตอบ
1 x 177
3 x 59

ตัวประกอบของ 177 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 59

วิธีแยกตัวประกอบของ 177 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 177 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 177 นั้นก็คือ 3, 59
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 177

59
)177
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 177 คือ 3 x 59  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 591 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 177

1แยกตัวประกอบของ 177 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 591
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 59 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 177 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 177 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇