โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 175 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 175 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 175 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 175 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 175 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 5, 7, 25, 35, 175
ตรวจคำตอบ
1 x 175
5 x 35
7 x 25

ตัวประกอบของ 175 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

5, 7

วิธีแยกตัวประกอบของ 175 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 175 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 175 นั้นก็คือ 5, 7
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 175

7
)175
5
)25
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 175 คือ 5 x 5 x 7  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 52 x 71 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 175

1แยกตัวประกอบของ 175 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 52 x 71
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 175 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 175 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇