โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 173 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 173 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 173 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 173 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 173 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 173
ตรวจคำตอบ
1 x 173

ตัวประกอบของ 173 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

173

วิธีแยกตัวประกอบของ 173 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 173 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 173 นั้นก็คือ 173
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 173

173
)173
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 173 คือ 173  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 1731 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 173

1แยกตัวประกอบของ 173 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 1731
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 173 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 173 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 173 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇