โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 170 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 170 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 170 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 170 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 170 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 5, 10, 17, 34, 85, 170
ตรวจคำตอบ
1 x 170
2 x 85
5 x 34
10 x 17

ตัวประกอบของ 170 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 5, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 170 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 170 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 170 นั้นก็คือ 2, 5, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 170

17
)170
5
)10
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 170 คือ 2 x 5 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 51 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 170

1แยกตัวประกอบของ 170 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 51 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 170 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 170 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇